Czym jest sztuczna inteligencja w szkolnictwie wyższym?

Sztuczna inteligencja (AI) odgrywa coraz większą rolę w szkolnictwie wyższym, od badań i akademii po instrukcje w klasie i przyjęcia. AI utorowała sobie drogę do doświadczenia w college’u, tworząc nowe możliwości dla studentów i otwierając możliwości dla instytucji edukacyjnych.

Czym jest sztuczna inteligencja?

W swojej istocie, AI jest dziedziną informatyki skupioną na rozwoju systemów, które mogą postrzegać swoje środowisko, rozumieć język naturalny i podejmować decyzje bez bezpośredniej interwencji człowieka. Umożliwia ona maszynom uczenie się na podstawie danych i interakcję ze światem za pomocą wyrafinowanych algorytmów, które są zaprojektowane tak, aby z czasem stawały się coraz lepsze w miarę zdobywania nowych doświadczeń. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do automatyzacji prozaicznych zadań, takich jak ocenianie prac lub monitorowanie działań za pomocą oprogramowania do rozpoznawania twarzy.

Jak szkolnictwo wyższe wykorzystuje sztuczną inteligencję

Instytucje szkolnictwa wyższego coraz częściej wykorzystują technologię sztucznej inteligencji do wspierania szerokiego zakresu działań. Oprócz automatyzacji pewnych rutynowych zadań, sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do analizy predykcyjnej poprzez analizę dużych zbiorów danych – takich jak transkrypcje studentów lub zapisy na kursy – w celu zidentyfikowania wzorców lub trendów związanych z wynikami studentów w klasie lub zapotrzebowaniem na określone zajęcia. Sztuczna inteligencja może być również stosowana w procesie rekrutacji, aby dokładnie ocenić tysiące wniosków o przyjęcie poprzez zautomatyzowaną ocenę punktową i zaoferować zalecenia dotyczące tego, którzy kandydaci powinni zostać przyjęci.

Inne potencjalne zastosowania sztucznej inteligencji obejmują spersonalizowane programy edukacyjne, które dostosowują treści do indywidualnych umiejętności lub zainteresowań ucznia; wirtualnych korepetytorów; symulacje rzeczywistości wirtualnej; inteligentne wyszukiwarki wykorzystujące przetwarzanie języka naturalnego; zautomatyzowane ocenianie esejów; ulepszone narzędzia współpracy między studentami i wykładowcami; cyfrowych asystentów; oraz programy pomocy w nauce oparte na mowie.

Korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji w edukacji

Jedną z najważniejszych korzyści płynących z włączenia sztucznej inteligencji do szkolnictwa wyższego jest możliwość skorzystania z niej przez studentów z niezadłużonych społeczności, którzy mogą nie mieć dostępu do zasobów dostępnych zazwyczaj na uniwersytetach. Sztuczna inteligencja może otworzyć nowe ścieżki dla tych studentów, oferując treści online, które są dostosowane do ich potrzeb, umiejętności i zainteresowań – dając dostęp do wysokiej jakości efektów kształcenia w zasięgu ręki, niezależnie od położenia geograficznego lub statusu społeczno-ekonomicznego.

Dodatkowo, zapewnienie nauczycielom większego wsparcia dzięki inicjatywom AI mogłoby pomóc im w skupieniu większej uwagi na zindywidualizowanym nauczaniu, a nie na pracach administracyjnych, takich jak ocenianie testów czy organizowanie pracy papierowej – co pozwoliłoby im poświęcić więcej czasu na bezpośrednie zaangażowanie się w pracę z uczniami i ogólną poprawę wyników nauczania.